Otestuj se!

WEBtest_Java

Zaškrtněte případy, kdy je vhodné použít návrhový vzor dependency injection.

Vyberte SQL výraz, který slouží pro získávání dat z databáze.

Doplňte TODO tak, aby metoda sum vracela součet délek všech řetězců v seznamu (Java 8).

Jaké různé Bean Scope poskytuje Spring Framework.

Vyberte serverové úložiště dat, které je unikátní pro každého klienta.

Doplňte TODO tak, aby metoda getPricesOverLimit vracela pouze ceny, které přesahují limitní částku danou parametrem limit. Vstupním parametrem jsou kódy produktů, jejichž ceny umožňuje dohledat služba PriceService pomocí metody getPrice. Zajistěte, aby kód byl do budoucna jednoduše paralelizovatelný s ohledem na slabší výkon služby PriceService (Java 8).

Vyberte dva HTTP status kódy, které se můžou vrátit při úspěšném vykonání požadavku.

Máme následující kód. Jak dosáhneme, aby text v každém elementu a byl napsán tučně. Změnu zapište pomocí CSS stylů.

Jste správci již provozované internetové aplikace pro publikování článků. Po jisté době dostanete za úkol nahrazovat slova, která jsou na seznamu zakázaných slov jinými ekvivalenty. Jak toto co nejjednodušeji dosáhnete.

Pomocí návrhového vzoru Strategie - Computation implementujte násobení. Minimalizujte počet vytvořených tříd. (Java 8).

Vyberte klientské úložiště dat, které je unikátní pro každého klienta.

Jaké různé implementace transakčních manažerů poskytuje Spring Framework.

Cílem je aktualizovat produkt v databázi, tak abychom mu nastavili nové jméno. Vytvořili jsme následující kód. Doplňte co zde chybí.

Jaké jsou benefity IoC (dependency injection).

Která izolační úroveň poskytuje nejlepší výkon a zabraňuje špinavému čtení (dirty reads).

Hotovo!

Teď prosím vyplňte Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli zaslat výsledky testu.
Děkujeme.
KOMIX team

Souhlasím se zpracováním osobních údajů