Otestuj se!

WEBtest_Analýza

Při sběru požadavků analytik komunikuje s (vyberte všechny správné možnosti):

Otázka s otevřeným koncem při interview se zákazníkem:

Dráhy v UML Activity diagramu slouží k:

Dotazník se hodí pro sběr požadavků především:

Při vytváření analytické dokumentace analytik:

Agilní metody vývoje upřednostňují:

Analytická dokumentace slouží jako podklad pro (vyberte všechny správné možnosti):

Následující symbol UML Activity diagramu znázorňuje:

Konflikty mezi požadavky:

Analytik specifikuje požadavky tak, aby byly především (vyberte jednu variantu):

Primary a Foreign keys slouží k:

Vazby mezi use case mohou být typu:

Pravidlo "Atributy, které nejsou součástí klíče, musí být na sobě vzájemně nezávislé" souvisí s:

Při tvorbě analytické dokumentace je důležité (vyberte jednu variantu):

V rámci analýzy:

Do hranatých závorek se na přechodech UML Activity diagramu zapisuje:

Chcete-li v UML Use Case diagramu znázornit use case B, jehož činnosti se provádějí vždy v rámci use case A, použijete mezi use case A a use case B vazbu:

Pokud je faktura zrušena, jsou zrušeny i její řádky. Vztah mezi třídami Faktura a Řádek faktury popisuje vazba typu:

O prioritě požadavků rozhoduje především:

V modelu systému půjčovny osobních aut je mezi třídami Auto a Mercedes vazba:

GAP analýza popisuje:

Hotovo!

Teď prosím vyplňte Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli zaslat výsledky testu.
Děkujeme.
KOMIX team

Souhlasím se zpracováním osobních údajů