Otestuj se!

WEBtest_NET

Máte otestovat business vrstvu v ASP.NET aplikaci. Co je nejvhodnější použít?

Tlustý klient volá WCF službu vytvořenou pomocí .NET Framework 3.5 , aby zjistil její stav. To trvá ale víc než 10 sekund . Je potřeba vygenerovat proxy třídu, aby klient reagoval i během doby, kdy se ptá WCF služby. Jak to provedete ? 

Děláte ASP.NET stránku, která obsahuje spoustu různých kontrolů včetně jednoho GridView, který jediný potřebuje view state. Potřebujete zajistit, aby aplikace nepoužívané view state vynechávala. Jakou @Page direktivu použijete? 

V ASP.NET MVC aplikaci potřebujete zobrazovat často aktualizovaná data, která musí být zobrazovaná v reálném čase. Potřebujete proto zajistit co nejrychlejší aktualizaci dat, odstranit zbytečné údaje v hlavičce a přenášet data přes full-duplex spojení. Jak to nejlépe dosáhnete?

Máte vytvořit WPF User control pomocí Microsoft. NET Framework 3.5. Potřebujete upravit vzhled všech tlačítek v tomto kontrolu tak, aby každé tlačítko mělo modré pozadí a bílý text a tyto požadavky bylo možné měnit na jednom místě. Co použijete? 

Ve WPF aplikaci v Microsoft.NET Framework 3.5 potřebujete udělat validaci u textboxu tak, aby se při vložení nevalidního údaje uživatelem text v textboxu a okraj textboxu zobrazil červeně. Jak to provedete? 

V Microsoft.NET Framework 3.5 vytváříte Microsoft ASP.NET aplikaci. Když si ji zobrazíte ve web browseru, ukáže se chybová hláška „Service Unavailable“. Jak to napravíte? 

Potřebujete ověřit uživatele ASP.NET MVC aplikace pomocí ASP.NET membership databáze. Pomocí které ověřovací metody to provedete?

V Microsoft.NET Framework 3.5 a Microsoft ADO.NET vytváříte aplikaci, jejíž conection string včetně uživatelského jména a hesla je přímo v kódu aplikace . Potřebujete zajistit, aby heslo v connection stringu bylo zabezpečené pokud možno co nejlépe. 

Potřebujete uložit zobrazovaný text u webového controlu tak, aby byl vždy dostupný i po postbacku. Kde by měl webový controlor hodnotu této property ukládat? 

Když se snažíte otevřít připojení do databáze DBObjednavky na serveru srvDB ( Microsoft SQL Server 2005 ), zobrazí se vám hláška „Cannot open user default database. Login failed. Login Failed for user „myname“. Aplikace používá connectionstring : „Data Source=srvDB;UID ='myname';PWD='myPWD';“. Do databáze DBObjednavky se potřebujete přihlašovat právě pomocí uživatelského jména „myname“. Jak to uděláte? 

Trasování WCF služby vytvořené pomocí .NET Frameworku 3.5 spadlo kvůli chybě v konfiguraci služby. Jak zjistíte, co je příčinou chyby ? 

Plánujete vytvořit formulář obsahující status ber ve WPF v .NET Framework 3.5. Do status baru chcete přidat ProgressBar tak, aby zobrazoval vývoj nějaké události, u které dopředu nevíte dobu trvání.

Vytvořili jste bezstatvovou a thread-safe WCF službu pomocí .NET Frameworku 3.5. Zjistilo se, že služba má problémy při velkých zátěžích ( přes tisíc současně přistupujících uživatelů ). Následně se zjistilo, že při každém zavolání služby se vytváří nová instance služby . Každé vytvoření instance služby je náročné na zdroje. Máte zajistit, aby mohlo službu používat zároveň 5000 uživatelů. Co uděláte ? 

Aplikace si potřebuje uložit menší množství globálně používaných údajů, které se nemění příliš často. Jaký je nejvhodnější způsob?

Hotovo!

Teď prosím vyplňte Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli zaslat výsledky testu.
Děkujeme.
KOMIX team

Souhlasím se zpracováním osobních údajů